O aplikácii najdilekara.sk

NajdiLekara.SK je aplikácia, ktorá podľa vašej aktuálnej polohy vyhľadá najbližších lekárov - špecialistov. Ak aplikácia nemôže nájsť Vašu polohu (napr. kvôli zablokovanému GPS), zadajte ručne obec alebo mesto, kde sa nachádzate.

Aplikácia vyhľadáva zadanú zdravotnícku odbornosť v zozname všetkých

 • špecializovaných ambulancií,
 • zariadení spoločných a vyšetrovacích zložiek (napr. ultrazvuk, CT),
 • zariadení jednodňovej zdravotnej starostlivosti (napr. očné alebo ortopedické operačné zákroky),
 • stacionárov (napr. dialýza).

Zoznam zariadení je denne aktualizovaný na základe informácií od povoľovacích orgánov.

Vyhľadaný zoznam môžete filtrovať podľa Vašej zdravotnej poisťovne, ak ste klientom VšZP alebo Union-u (Dôvera odmietla poskytnúť informácie).

Ak potrebujete nájsť svojho obvodného všeobecného lekára, gynekológa alebo zubára, nájdete ho podľa kraja v ktorom bývate na nasledujúcich adresách:

Ak potrebujete vyhľadať konkrétneho lekára podľa mena, použite radšej Portál e-VÚC.

Ak potrebujete vyhľadať najbližšiu otvorenú lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu, použite aplikáciu Otvorená lekáreň.

 

Aplikáciu vyrobila spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v spolupráci s UI42, s.r.o.. Našim cieľom je, aby poskytovala občanom užitočné údaje. Preto uvítame všetky námety na jej vylepšenie na adrese info@e-vuc.sk.

Správca obsahu

Správcami obsahu sú jednotlivé samosprávne kraje. Každý samosprávny kraj zodpovedá za údaje svojho regiónu.

Zverejňované údaje o zdravotníckych zariadeniach, lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok neobsahujú žiadne osobné údaje.

Technický prevádzkovateľ

Technický prevádzkovateľ je firma CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

Vyhlásenie prístupnosti

Spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o. v zastúpení samosprávnych krajov má záujem zabezpečiť prístupnosť webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.e-vuc.sk.

Stav súladu

b) Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Mapa je na webovú stránku vložená ako obrázok, ktorý je súčasne aj hypertextovým odkazom. Nejde o dekoračnú grafiku, ale je tu prítomná určitá funkcia, a chýba alternatívny text [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Tabuľka s ordinančnými hodinami nemá definované záhlavie, nevidiaci používateľ sa v nej nedokáže pohodlne orientovať. [Kritérium úspešnosti: 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • Pre navigovanie na stránke je použité nasmerovanie používateľa. [Kritérium úspešnosti: 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu]
  • V prípade nezadania vstupu, sa zobrazí iba grafické znázornenie upozornenia chyby. [Kritérium úspešnosti: 1.4.1 Používanie farieb]
  • Zobrazený text nie je v dostatočnom kontraste s jeho pozadím. [Kritérium úspešnosti: 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Kontrast farieb netextového prvku a jeho pozadia (šípky, ktoré indikujú, že sa dá na daný riadok kliknúť a otvoriť novú stránku) nie je dostatočný. [Kritérium úspešnosti:1.4.11 Kontrast netextových prvkov]
  • Webové sídlo nemá implementovaný skip-link. Používateľ nemá k dispozícii mechanizmus, ktorý mu umožňuje preskočiť opakujúce sa bloky obsahu. [Kritérium úspešnosti:2.4.1 Preskočenie blokov]
  • Webové stránky neobsahujú názvy, ktoré popisujú ich tému alebo účel. Ak si používateľ otvorí viacero kariet prehliadača, tak môže nastať zníženie orientácie v obsahu. [Kritérium úspešnosti:2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Webové sídlo nemá zverejnenú mapu stránok. Používateľ nemá k dispozícii viacero spôsobov, ako môže nájsť webovú stránku v rámci súboru webových stránok. Webové sídlo má zverejnené len vyhľadávanie. [Kritérium úspešnosti:2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Indikátor zameranie klávesnice nie je viditeľný na zameranom prvku. [Kritérium úspešnosti:2.4.7 Viditeľné zameranie]
  • Prvky hypertextového odkazu sa neidentifikujú jednote v rámci webových stránok. [Kritérium úspešnosti:3.2.4 Konzistentná identifikácia]
  • Používateľovi je poskytunuté jedine grafické znázornenie chyby vstupu. Chyba sa nepopisuje v texte. [Kritérium úspešnosti:3.3.1 Identifikácia chýb]
  • Vyhľadávacie polia nemajú menovky. [Kritérium úspešnosti:3.3.2 Menovky alebo pokyny]
  • Používateľ nie je upozornený na dôvod neúspešného vyhľadávania v prípade, že nevyplnil jednu z možností. [Kritérium úspešnosti:3.3.3 Návrh na opravu chyby]
  • Formulárové polia nemajú vytvorenú menovku a teda ani label, ktorý by identifikoval správne pole. Placeholder nie je dostatočný, nakoľko nie je interpretovateľný všetkými asistenčnými technológiami a rovnako je nevhodný z pohľadu seniorov. [Kritérium úspešnosti:4.1.2 Názov, funkcia, hodnota]
  • Po vyhľadaní lekára sa zobrazí tabuľka na novej stránke. Na danej stránke je nová možnosť filtovania podľa poisťovne. Keď používateľ vyberie niektorú poisťovňu, zoznam v tabuľke sa aktualizuje, ale používateľ nie je o tomto stave informovaný. [Kritérium úspešnosti:4.1.3 Stavové správy]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nemajú uvedenú významovo výstižnú informáciu ako text odkazu. [§16 pís. f) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 28.10.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením treťou stranou (MIRRI) v období od 4.8.201 do 5.8.2021.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 28.10.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: chyba@e-vuc.sk. Správcom obsahu webového sídla sú samosprávne kraje a jeho prevádzkovateľom je spoločnosť CRYSTAL CONSULTING, s.r.o..

Zodpovednou osobou za prístupnosť a za spracovanie žiadostí zasielaných v rámci spätnej väzby je Tibor Baďura, konateľ spoločnosti.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora zaslané v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice (EÚ) 2016/2102 sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk.

Politika používania cookies

Táto internetová stránka a jej podstránky používajú technológiu cookies. Cookie predstavuje krátky text (alfanumerický reťazec), ktorý je uložený na koncovom zariadení návštevníka našich internetových stránok. Technológiu cookies využíva v dnešnej dobe množstvo prevádzkovateľov webových stánok a stala sa tak úplne bežnou.

My na tejto stránke využívame len tzv. cookies tretích subjektov a to konkrétne pre službu Google Analytics. Ide o využitie štatistického nástroja, prostredníctvom ktorého meriame návštevnosť našich webových stránok.

Ak ako používateľ alebo návštevník našich stránok nesúhlasíte s touto politikou využívania technológie cookies, môžete kedykoľvek slobodne vymazať súbory cookies súvisiace s touto stránkou zo svojho počítača. Taktiež môžete zakázať ukladanie súborov cookies pre tieto stránky priamo v nastaveniach svojho prehliadača, alebo pristupovať na tieto stránky v režime prehliadača, ktorý nepovolí ukladanie cookies. V tomto prípade Vám však ako prevádzkovateľ nevieme zaručiť plnohodnotnú úroveň dostupnosti jednotlivých stránok a služieb.